Modeller

Solis’ traktorer har høy trekkraft, høyt dreiemoment og lave vedlikeholdskostnader. Din Solis vil stå deg bi for mange oppgaver innen landbruk og gårdsdrift, anleggsgartnerarbeid eller hestehold.